Prop. 2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap
   
 
Titel:Prop. 2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap
Utgivningsår:2018
Omfång:49 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718288
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:288
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslår regeringen skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap.

Regeringen föreslår en ny huvudregel om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks eller deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprövningen. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna alltjämt är under 18 år.

Barnäktenskap är en skadlig sedvänja som måste motverkas. Den som
är under 18 år får inte under några omständigheter ingå äktenskap i
Sverige. I många andra länder är det däremot tillåtet med barnäktenskap. Lagförslaget syftar till att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Det syftar också till att motverka förekomsten av barnäktenskap här i landet genom att tydligt ange att sådana äktenskap inte accepteras.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB