Prop. 2017/18:287 Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet
   
 
Titel:Prop. 2017/18:287 Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet
Utgivningsår:2018
Omfång:98 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718287
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:287
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet (prop 2017/18:287) föreslås ändringar i sametingslagen (1992:1433). Bland annat innebär förslagen att Sametingets styrelse ska ansvara för Sametingets verksamhet. Kanslichefen ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Sametingets plenum ska även i fortsättningen vara det högsta beslutande organet.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB