Anställning vid en statlig myndighet
– Anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut
   
 
Författare:Ahlström Kristina
Titel:Anställning vid en statlig myndighet – Anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:251 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116653
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 470 SEK exkl. moms
Villkoren för anställning vid en statlig myndighet har förändrats från en omfattande offentligrättslig till en alltmer privaträttslig reglering. Företrädare för statliga arbetsgivare måste känna till båda dessa rättsområden när det gäller rekrytering av personal.

Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter. I dag kan kompetensförsörjningen ske genom både anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut. Besluten följer olika regelverk och har delvis olika konsekvenser. I boken redovisas utförligt regelverken för de olika besluten. Boken innehåller även belysande rättsfallsreferat inom området.

Anställning vid en statlig myndighet vänder sig till jurister, HR-chefer, HR-handläggare och konsulter som medverkar i rekryteringsarbete. Den är även av intresse för verksamhetschefer, fackliga företrädare och andra som vill ha en sammanhållen bild av ämnesområdet.

Den nya upplagan motiveras framför allt av två uppmärksammade rättsfall från Arbetsdomstolen och den nya förvaltningslagen som trätt i kraft den 1 juli 2018. Boken är även uppdaterad och aktualiserad med andra nyheter i författningar och rättspraxis.
 
  © 2017 Jure AB