Management
– Att leda verksamheter och människor
   
 
Författare:Bruzelius Lars H. , Skärvad Per-Hugo
Titel:Management – Att leda verksamheter och människor
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:312 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144118826
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 448 SEK exkl. moms
Management handlar om att leda såväl verksamheter som människor. Ledning av verksamheter går ut på att utforma och genomföra mål, strategi, organisation och styrning på ett sådant sätt att verksamheten skapar värde för kunder och andra intressenter. Att leda människor handlar om att mobilisera lust, energi och engagemang hos de människor som är verksamma i organisationen. Det unika med denna bok är att den tar upp båda dessa aspekter av management.

Management är förankrad i forskning och förenar ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. Författarna nöjer sig inte med teoretiska ramverk för att förstå en verksamhets affärsvillkor utan ger också idéer om hur verksamhetens affärsvillkor kan hanteras. Boken innehåller många exempel från såväl svenska som utländska företag och andra slags organisationer.

Denna andra upplaga av Management är rejält omarbetad och förnyad. Den skiljer sig från förra upplagan genom att en större tyngd läggs på företagens omvärldsberoende. Stor vikt läggs också vid digitaliseringen och dess konsekvenser för affärsmodeller, organisation, styrning och ledning.

Boken är lämplig för kurser i management, ledarskap, strategi och organisation vid universitet och högskolor men passar även för yrkesverksamma personer som är chefer/ledare eller är intresserade av ledningsfrågor.
 
  © 2017 Jure AB