Omstruktureringar och moms
   
 
Författare:Alhager Eleonor , Alhager Magnus
Titel:Omstruktureringar och moms
Utgivningsår:2002
Omfång:225 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139008312
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
I denna bok behandlas omstruktureringar ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv. Här beskrivs mervärdesskatterättsliga konsekvenser i de fall tillgångar eller verksamheter överlåts. Således behandlas uttagsbeskattning, överlåtelse av tillgångar, fusion och fission, verksamhetsavyttringar, andelsöverlåtelser, andelsbyten och internationella omstruktureringar.

Här behandlas även hanteringen av konsulttjänster vid omstruktureringar samt mervärdesskatterättsliga effekter av val av finansieringsform för omstruktureringen. Bolags- och inkomstskatterättsliga effekter av respektive områden belyses dessutom kort.
 
  © 2017 Jure AB