Human Resource Development
– att utveckla individer, grupper och organisationer
   
 
Författare:Nilsson Peter , Wallo Andreas , Rönnqvist Dan , Davidson Bo
Titel:Human Resource Development – att utveckla individer, grupper och organisationer
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:287 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144090962
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 440 SEK exkl. moms
För många organisationer är det en utmaning att leva upp till formuleringar om att personalen är deras viktigaste resurs. Denna bok visar vägar från ord till handling.

Här ges en grundlig introduktion till ämnesområdet human resource development (HRD) som handlar om att utveckla individer, arbets­grupper och organisationer i arbetslivet. Författarna presenterar också en forsknings­­baserad ansats för hur yrkesverksamma praktiker kan ta sig an ett utvecklings­inriktat personalarbete.

Human resource development vänder sig till studenter på högskole­utbildningar, på både grundnivå och avancerad nivå, där frågor om utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet är centrala. Boken riktar sig också till chefer med personalansvar och HR-praktiker som vill arbeta mer utvecklingsinriktat utifrån tillgänglig forskning.
 
  © 2017 Jure AB