Ansvarlige selskaper og indre selskaper
   
 
Författare:Aarbakke Magnus
Titel:Ansvarlige selskaper og indre selskaper
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:279 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215012490
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Utländsk rätt

Pris: 913 SEK exkl. moms
Dette er en ny og oppdatert utgave av boken som behandler de rettsreglene som gjelder for ansvarlige selskaper og indre selskaper.
7. utgave er ved Asle Aarbakke og Magnus Aarbakke.

Hovedvekten er lagt på rent selskapsrettslige regler, i første rekke selskapsloven av 1985, men også allmenne privatrettslige og offentligrettslige regler omtales. Sentrale kapitler i boken handler om selskapsavtalen, eierrådigheten, gjeldsansvaret, inntreden og uttreden, overdragelse av andeler, avvikling og konkurs.
 
  © 2017 Jure AB