Medarbetarsamtal
– Handbok för chefer
   
 
Författare:Frick Georg , Norberg Sofia
Titel:Medarbetarsamtal – Handbok för chefer
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:158 sid.
Förlag:Frick publishing
ISBN:9789198489200
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Arbetsrätt

Pris: 375 SEK exkl. moms
I företag och organisationer förväntas chefer och medarbetare genomföra medarbetarsamtal. Ofta genomförs dessa samtal utan något klart mål eller syfte, och många gånger med fokus på medarbetaren istället för att sätta ljuset på hans eller hennes uppdrag, roll och
utveckling utifrån organisationens behov.

Den här boken utgår från arbetsgivarens uppdrag. Oavsett om ledningen är politiskt styrd eller vinstdrivande utvecklas organisationen konstant. Vad ska vi genomföra? Vad behöver våra medarbetare utveckla för att vi ska klara det?

Detta är en enkel och konkret handbok för dig som är chef och ska genomföra medarbetarsamtal. Den innehåller tips och råd på hur du planerar, genomför och följer upp medarbetarsamtal. Boken innehåller också mallar och olika checklistor.

Detta är den andra och reviderade upplagan. Hela boken är uppdaterad och har också utökats med flera nya kapitel.
 
  © 2017 Jure AB