Lagen om offentlig anställning
– En kommentar
   
 
Författare:Pfeifer Karl
Titel:Lagen om offentlig anställning – En kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:226 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116080
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 455 SEK exkl. moms
Författaren kommenterar lagen om offentlig anställning som gäller för offentligt anställda i stat och kommun. Reglerna handlar exempelvis om bisysslor, om strejker eller andra arbetskonflikter. Speciella regler gäller för statsanställda; bestämmelser om rekrytering, befordran, anställningens upphörande, disciplinansvar, åtalsanmälan, arbetstvister och fullmaktsanställning m.m. Innehåller även paragrafvis kommentarer till anställningsförordningen och förordningen om statligakollektivavtal, m.m.
 
  © 2017 Jure AB