Prop. 2018/19:73 Extra ändringsbudget för 2019
– Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer
   
 
Titel:Prop. 2018/19:73 Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer
Utgivningsår:2019
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819073
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:73
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att mervärdesskattesatsen för elektroniska publikationer sänks till 6 procent.

Det innebär att skattesatsen ska sänkas på produkter som tillhandhålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som i dag beskattas med 6 procent. Produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas. Förslaget föranleder ändringar i mervärdesskattelagen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Vidare föreslår regeringen i propositionen att ändamålen för anslagen
för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation ändras så att anslagen får användas för respektive myndighets förvaltningsutgifter.
 
  © 2017 Jure AB