Prop. 2018/19:68 Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering
   
 
Titel:Prop. 2018/19:68 Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering
Utgivningsår:2019
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819068
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:68
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att handläggare som före den 1 juli 2014 anställts för att utföra vissa uppgifter inom socialtjänsten som rör barn och unga och som saknar viss föreskriven utbildning ska vara behöriga att utföra uppgifterna till och med den 30 juni 2022 i stället för till och med den 30 juni 2019.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB