Prop. 2018/19:74 Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd
   
 
Titel:Prop. 2018/19:74 Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd
Utgivningsår:2019
Omfång:11 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819074
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:74
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås en ändring av bestämmelsen i skollagen (2010:800) om sammansättningen av ledamöter i Skolväsendets överklagandenämnd.

Ändringen innebär att det ska finnas möjlighet att vid behov utse två ersättare för ordföranden i stället för en. Vidare ändras benämningen ersättare för ordföranden till vice ordförande för att följa myndighetsförordningens terminologi.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB