Samtalsfärdigheter
– - stöd, vägledning och ledarskap
   
 
Författare:Rautalinko Erik
Titel:Samtalsfärdigheter – - stöd, vägledning och ledarskap
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:176 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147128303
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 345 SEK exkl. moms
Denna bok riktar sig till den som vill kunna hantera konkreta verktyg för att vägleda, ge stöd och lösa konflikter både i yrkeslivet och privat. Innehållet fokuserar på färdigheter, och beskriver hur man med hjälp av träning kan förbättra sina relationer.

Efter en inledning av hur samtalsfärdigheter utvecklas beskrivs konkreta färdigheter i att lyssna, bemöta kritik, uttrycka sig, förändra, motivera, medla, vägleda och hjälpa till att lösa problem. En sista tillämpande del behandlar negativa känslor i samtal och hur dessa kan övervinnas med träning. Boken ger även en psykologisk beskrivning av svårigheter i samtal, balansen mellan förändring och acceptans samt vikten av tålamod i situationer som är svåra att påverka.

Samtalsfärdigheter vänder sig till alla som arbetar inom hälsovård, service och ledarskap eller i ett annat yrke där de har nytta av god kommunikation. Innehållet lämpar sig därför mycket väl för utbildningar som betonar samtalet som verktyg.

Upplaga 3 har bland annat uppdaterats med nya begrepp från socialpsykologin och ett avsnitt om hur kulturella faktorer påverkar samtal.
 
  © 2017 Jure AB