SOU 2019:16 Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar
– Betänkande från Kärntekniklagutredningen (M 2017:05)
   
 
Titel:SOU 2019:16 Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar – Betänkande från Kärntekniklagutredningen (M 2017:05)
Utgivningsår:2019
Omfång:401 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249147
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kärntekniklagutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:16
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 710 SEK exkl. moms
Undersöker behovet av ändringar i kärntekniklagen, förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen, miljöbalken och finansieringslagstiftningen.

Utredaren skulle bland annat:

- undersöka möjligheter och fördelar med att samordna ansvarsförhållandena enligt kärntekniklagen och miljöbalken,

- analysera för- och nackdelar med att separera ansvaret för kärnsäkerhet och strålskydd från det långsiktiga ansvaret för avveckling och omhändertagande av avfall, och

- analysera vad som bör krävas vid ett eventuellt byte av tillståndshavare och förutsättningar för ägarprövning vid förändringar i ägandet av reaktorbolag.

Särskild utredare: Gábor Szendrö
 
  © 2017 Jure AB