Prop. 2018/19:85 Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken
   
 
Titel:Prop. 2018/19:85 Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken
Utgivningsår:2019
Omfång:71 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819085
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:85
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att tester på nyfödda för att identifiera allvarliga medfödda sjukdomar – PKU-screening – även ska kunna omfatta andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar.

Bestämmelserna om PKU-biobanken och PKU-registret ska även gälla för PKU-prover från barn som inte har lämnat sådana prov som nyfödda, exempelvis barn födda i annat land.

Uppgifter om bland annat provgivarens personnummer och födelsevikt samt analys- och undersökningsresultat får sparas i PKU-registret.

Bestämmelser om samtycke
I lagen om genetisk integritet m.m. införs en bestämmelse som anger att bestämmelserna om samtycke i 3 kap. lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ska tillämpas för undersökningar i enlighet med 5 kap. den lagen.

Regeringen föreslår också en följdändring i offentlighets- och sekretesslagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB