Regeringens skrivelse 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Utgivningsår:2019
Omfång:6 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819070
Serie:Propositioner nr. 2018/19:70
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I denna skrivelse redogör regeringen för resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som
genomförts 2017. Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB