SOU 2019:22 Sveriges miljöövervakning - dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning. Del 1 & 2.
– Betänkande från miljöövervakningsutredningen (M 2017:03)
   
 
Titel:SOU 2019:22 Sveriges miljöövervakning - dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning. Del 1 & 2. – Betänkande från miljöövervakningsutredningen (M 2017:03)
Utgivningsår:2019
Omfång:777 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249239
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljöövervakningsutredningen (M 2017:03)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:22
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 710 SEK exkl. moms
Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av den svenska miljöövervakningen och föreslå dels en lämplig avgränsning i förhållande till närliggande verksamheter, dels förändringar för att bättre möta framtida behov.

Syftet med miljöövervakning är att följa tillståndet i miljön, upptäcka nya miljörisker och vara ett underlag för att bedöma arbetet för att nå Sveriges nationella miljökvalitetsmål.
 
  © 2017 Jure AB