Likabehandlingsprincipens olika ansikten
– Om samspelet mellan arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete
   
 
Författare:Herzfeld Olsson Petra , Ahlberg Kerstin , Ceije Katia , Erhag Thomas
Titel:Likabehandlingsprincipens olika ansikten – Om samspelet mellan arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete
Utgivningsår:2019
Omfång:286 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370574
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 399 SEK exkl. moms
Ett av EU:s främsta mål är likabehandling inom ramarna för de fyra friheterna. Det innebär att medlemsstaterna måste undanröja omotiverade hinder för bland annat arbetstagares, företags och tjänsters rörlighet på den inre marknaden.

Den här boken undersöker hur tre olika rättsområden – arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt – samspelar i förhållande till tre olika kategorier av arbetskraft som kommer till Sverige för att utföra arbete med stöd av den fria rörligheten; arbetstagare, utstationerade arbetstagare och egenföretagare.

För varje kategori utgår undersökningen från att arbetskraften kommer från tre olika länder, Polen, Tyskland eller Lettland, och att arbetet utförs på en byggarbetsplats i Stockholm.

Innebörden av de principer som styr de lagval och andra vägval som påverkar inkomster och kostnader inom respektive rättsområde analyseras ingående. Fokus ligger på de bestämmelser som avgör vad den som utför arbetet får för nettoinkomst och vad den som köper tjänsten får betala för att få arbetet utfört. Likabehandlingsprincipen går som en röd tråd genom boken och det står klart att svaret på om likabehandling är för handen eller inte beror på vilka omständigheter en tar i beaktande.
 
  © 2017 Jure AB