Prop. 2018/19:166 Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland
   
 
Titel:Prop. 2018/19:166 Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland
Utgivningsår:2019
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819166
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:166
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen lämnas ett förslag till ändring i skollagen (2010:800) som innebär att barn till beskickningsmedlemmar m.fl. från länder utanför Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz får rätt till avgiftsfri utbildning i förskoleklass.

Syftet är att de sexåringar som är barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland ska få samma rätt som andra barn i Sverige att ta del av utbildningen i förskoleklassen. Vidare föreslås att vissa paragrafer i skollagen ska korrigeras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB