Prop. 2019/20:2 Höständringsbudget för 2019
   
 
Titel:Prop. 2019/20:2 Höständringsbudget för 2019
Utgivningsår:2019
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920002
Serie:Propositioner nr. 2019/202
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 43 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2019.
 
  © 2017 Jure AB