Prop. 2019/20:8 Digitaliserade hyresförhandlingar
   
 
Titel:Prop. 2019/20:8 Digitaliserade hyresförhandlingar
Utgivningsår:2019
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920008
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:8
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att parter i hyresförhandlingar som avses i hyresförhandlingslagen ska få möjlighet att underteckna förhandlingsöverenskommelser och protokoll från förhandlingarna elektroniskt.

Förslaget skapar förutsättningar för en digitaliserad förhandlingsprocess. Det innebär att förhandlingarna kan bedrivas på ett mer effektivt sätt och att transparensen kring hyressättningen kan ökas.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB