Prop. 2019/20:51 Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
   
 
Titel:Prop. 2019/20:51 Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Utgivningsår:2019
Omfång:116 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920051
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:51
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att lagen om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga upphävs och att en ny totalförsvarsdatalag införs. Förslaget innebär dels en modernisering av den nuvarande registerlagen, dels en anpassning till bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning.

Den nya lagen föreslås reglera behandlingen av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret i Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.
 
  © 2017 Jure AB