Prop. 2019/20:53 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015
   
 
Titel:Prop. 2019/20:53 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015
Utgivningsår:2019
Omfång:53 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920053
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:53
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att ett nätföretag inte ska kunna tillgodoräknas flera tillsynsperioders underskott när de nya bestämmelserna i ellagen om underskott i förhållande till intäktsramen tillämpas för första gången efter utgången av tillsynsperioden 2016–2019.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2020.
 
  © 2017 Jure AB