Ds 2019:33 Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning.
   
 
Titel:Ds 2019:33 Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning.
Utgivningsår:2019
Omfång:80 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250136
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:33
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms
Föreslår en ny lag som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster. Vidare föreslås en ändring i lagen om patent- och marknadsdomstolar.
 
  © 2017 Jure AB