Prop. 2019/20:59 Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården
   
 
Titel:Prop. 2019/20:59 Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården
Utgivningsår:2019
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920059
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:59
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att patientsäkerhetslagen ändras så att även regioner och kommuner som inte ingår i någon region beslutar om särskilt förordnande att utöva yrke.

En upplysning tas också in om i vilka fall en region eller en kommun får besluta om sådana förordnanden.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.
 
  © 2017 Jure AB