Svensk aktiebolagsrätt
   
 
Författare:Sandström Torsten
Titel:Svensk aktiebolagsrätt
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:439 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209379
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 663 SEK exkl. moms
Svensk aktiebolagsrätt handlar om en företagsform i centrum av det svenska näringslivet: aktiebolaget. Regler om detta finns i 2005 års aktiebolagslag (ABL). Boken tar sikte på regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag samt skyddet för bolagets bundna kapital.
Framställningen är bred och detta syns på olika vis. Ett är att viktiga bolagsrättsliga specialområden behandlas (aktieägaravtal, aktiemarknadens juridik, regler om revision, skadeståndsansvar för bolagsledningen etc.). Ett annat är att ABL:s regler knyts till flera icke juridiska frågeställningar (ekonomi, redovisning, historia, affärsetik osv.). Strävan efter bredd syns även i att ABL:s regler illustreras med hjälp av praktiska exempel och pedagogiska modeller.

Svensk aktiebolagsrätt vänder sig främst till studenter vid landets jurist- och ekonomiutbildningar.
 
  © 2017 Jure AB