Prop. 2019/20:67 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter
   
 
Titel:Prop. 2019/20:67 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter
Utgivningsår:2020
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920067
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:67
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt , Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att det ska bli förbjudet att använda ett fordon med obetalda felparkeringsavgifter och att en polisman eller en bilinspektör ska ta hand om fordonets registreringsskyltar om användningsförbudet överträds. Vidare föreslås vissa mindre ändringar som rör rätten att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
 
  © 2017 Jure AB