Dokumenthantering i informationsförvaltningen
– En handbok
   
 
Författare:Appelquist Jan
Titel:Dokumenthantering i informationsförvaltningen – En handbok
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:100 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022619
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 309 SEK exkl. moms
Denna handbok har tillkommit för att ge alla som arbetar med arkiv- och dokumenthantering ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Innehållet i boken är baserat på Riksarkivets regler.

I Dokumenthantering i informationsförvaltningen förklaras hur handlingar och arkiv ska tas om hand i hela dokumenthanteringskedjan, dvs. i informationens hela livscykel. Från hur dokument skapas fram till slutförvaring eller gallring. Det har ingen betydelse om handlingarna är i digital eller annan form, men hanteringen och säkerhetskraven kan skilja sig åt. Reglerna för detta beskrivs utförligt.

Här ges också tips på hur informationsflödet kan styras genom att ha en tydlig och verksamhetsbaserad dokumenthantering och arkivredovisning. Vidare behandlas uppbyggandet av den klassificeringsstruktur som kan användas i både arkivredovisningen och diarieföringen.

Boken tar upp exempel på lagar och föreskrifter som bör – och i de flesta fall ska – tillämpas inom både offentlig och privat sektor.
 
  © 2017 Jure AB