Prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition
– Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition – Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m.
Utgivningsår:2002
Omfång:314 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102100
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:100
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 171 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB