Ds 2002:2 Ersättning vid flygolyckor
   
 
Titel:Ds 2002:2 Ersättning vid flygolyckor
Anmärkning:Prop. 2002/03:18
Utgivningsår:2002
Omfång:227 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216227
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:2
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Skadeståndsrätt

Pris: 165 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås att alla flygpassagerare som drabbas av skador vid flygolyckor skall ha rätt till full ersättning för skadorna. Både kommersiella flygningar och flygningar som utförs av stat, andra offentliga organ, privatpersoner och andra företag än flygbolag omfattas av förslaget.

Vidare behandlas frågor om rätt till förskott samt flygbolags och researrangörers skyldighet att informera om gällande regler. I förslaget ingår att Sverige skall ansluta sig till Montrealkonventionen. Lagändringarna innebär också en anpassning av de svenska reglerna till EG-rättsliga bestämmelser på detta område.
 
  © 2017 Jure AB