Prop. 2019/20:172 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
   
 
Titel:Prop. 2019/20:172 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Utgivningsår:2020
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920172
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:172
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I denna proposition lämnas förslag till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälso-skyddsområdet utövar tillsyn och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder.

Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020.
 
  © 2017 Jure AB