Regler för advokatverksamhet
   
 
Titel:Regler för advokatverksamhet
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:167 sid.
Förlag:Advokatsamfundet
ISBN:9789198389975
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Processrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 233 SEK exkl. moms
Advokatens verksamhet är reglerad i 8 kap. rättegångsbalken, som hänvisar till stadgarna för Sveriges advokatsamfund och god advokatsed. Publikationen är tänkt att utgöra en lättillgänglig källa för information och stöd i advokatens dagliga arbete.

Det mesta av innehållet i boken känns igen från tidigare utgåvor, men innehållet har uppdaterats och utformningen har omarbetats något för att förbättra användarvänligheten.

Regler för advokatverksamhet innehåller bland annat vägledande regler om god advokatsed, Advokatsamfundets stadgar, bokföringsreglemente och riktlinjer för vidareutbildning, lagregler om advokater samt internationella dokument om advokater och advokatsed.
 
  © 2017 Jure AB