Banking and insurance in the EC
   
 
Författare:Lind Thomsen Marie
Titel:Banking and insurance in the EC
Anmärkning:Engelsk text
Utgivningsår:1994
Omfång:62 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175984059
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 28
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Försäkringsrätt , EU-rätt

Pris: 147 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB