Ligestillingslovene
– bind 1
   
 
Författare:Andersen Agnete , Nielsen Ruth , Precht Kirsten , Tvarnø Christina D.
Titel:Ligestillingslovene – bind 1
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:833 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757442434
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 1862 SEK exkl. moms
I 8.-udgaven er kommentaren til ligestillingslovene delt op i 2 bind ligesom i de foregående to udgaver.

Dette første bind gennemgår forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven, lovene om kønsbalance i ledelse i den private sektor, lovene om særlige ligebehandlingsorganer (Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder) samt de grundlæggende begreber.

Der har fortsat været en udvikling i antallet af afgørelser både fra EU-Domstolen, de danske domstole og Ligebehandlingsnævnet. En række tvivlsspørgsmål er dermed afklaret, og kommentaren belyser disse problemstillinger. Siden 7. udgaven har særligt diskriminationskriterierne alder og handicap givet anledning til mange sager.

Hovedreglen i de kommenterede regler er forbud mod diskrimination pga. køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap og seksuel orientering. Disse diskriminationsforbud gennemfører EU-retlige diskriminationsforbud. De enkelte kapitler følger lovene, som omhandler de enkelte diskriminationskriterier. Derudover gennemgår kommentaren regelsættet for kvinder i ledelse, Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder. I kapitel VI gennemgås de grundlæggende regler, begreber og principper.

Bogen henvender sig primært til domstole, advokater, ansatte i den offentlige administration og arbejdslivets praktikere samt til alle, der er professionelt involveret i problemer vedrørende ligestilling og diskrimination.


Indholdsoversigt

Forord
Kapitel I. Forskelsbehandlingsloven
Kapitel II. Etnisk ligebehandling
Del 1. Lov om etnisk ligebehandling
Del 2. Straffelovens § 266 b
Kapitel III. Ligestillingsloven
Kapitel IV. Kønsbalance i ledelse
Kapitel V. Særlige ligebehandlingsorganer (Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder)
Del 1. Lov om Ligebehandlingsnævnet
Del 2. Loven om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution
Kapitel VI. Grundlæggende regler, begreber og principper
 
  © 2017 Jure AB