Prop. 2020/21:24 Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor
   
 
Titel:Prop. 2020/21:24 Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor
Utgivningsår:2020
Omfång:341 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021024
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:24
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , EU-rätt

Pris: 251 SEK exkl. moms
I propositionen finns förslag till lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av de ändringar som gjorts i EU:s direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument och EU:s förordning om referensvärden.

Förslagen innebär följande. Det införs bestämmelser om handräckning och verkställighet av beslut om sanktionsavgifter och viten i lagen om värdepappersmarknaden och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden.
 
  © 2017 Jure AB