Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (NY UPPLAGA)
– en kommentar (försörjningslagen)
   
 
Författare:Falk Jan-Erik
Titel:Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (NY UPPLAGA) – en kommentar (försörjningslagen)
Anmärkning:Utkommer preliminärt hösten 2023.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:650 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238282
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Preliminärt pris: 1346 SEK exkl. moms
Den här boken bygger på försörjningsdirektivet dvs. rådets direktiv 2014/25/EU som avser upphandlingar av enheter verksamma inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Försörjningslagen, LUF, dvs. Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna kommenteras i sin helhet i boken.

Det finns anledning att ge ut en ny kommentar till LUF av flera skäl. Dels har det tillkommit nya materiella bestämmelser som behöver sin förklaring och dels har flera nya bestämmelser tillförts regelkomplexet i förtydligande syfte. Den tidigare LUF har också om-redigerats. Ett särskilt avsnitt om blandade kontrakt och hur de ska upphandlas har bl.a. lagts in i LUF. Vissa regler om kvalificering och anbudsutvärdering har tillkommit i det nya direktivet, varför det har påverkat utformningen av den nu gällande lagtexten i LUF.

Tolkningen av reglerna i tidigare LUF och i nuvarande LUF har också kommit under EU-domstolens och svenska högre domstolars bedömningar, vilket påverkar hur vi ska tolka gällande rätt. Många rättsfall med problem, som har likartad eller identiska problemställningar som denna lag delar med klassiska sektorns regler i LOU tas också upp. Detta har jag försökt att få in i bokens text när så har varit lämpligt. Boken har utformats med stöd av inte bara den abstrakta lagtexten utan även genom klargöranden med stöd av praktiska exempel tagna från upphandlarnas dagliga arbetssituation. Boken har utformats med utgångspunkt i den abstrakta lagtexten, men ändå givits en praktisk prägel på de upphandlingsproblem boken är avsedd att behandla.

Jan-Erik Falk är jur.kand. och var tidigare huvudlärare i offentlig upphandling hos Silf Competence AB. Han bevakade, som Silfs delegat i European Public Procurement Group (EPPG), utvecklingen av de nya upphandlingsdirektiven från 1996 tills de antogs 2004. Jan-Erik Falk har skrivit en lång rad artiklar om offentlig upphandling och är författare och medförfattare till flera böcker på området. Han är dessutom verksam som föredragshållare och rådgivare till upphandlande myndigheter, privata företag, advokatbyråer m.fl. både i Sverige och utomlands.
 
  © 2017 Jure AB