Compliance
– Vad gör du och ditt företag när ingen ser?
   
 
Författare:Berndtsson Bo
Titel:Compliance – Vad gör du och ditt företag när ingen ser?
Anmärkning:
Utgivningsår:2021
Omfång:163 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021650
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 413 SEK exkl. moms
Compliance handlar om hur vi borde agera som anställda och som företag för att uppfylla de krav som vår omgivning ställer på oss när det gäller att motverka korruption och att efterleva konkurrenslagstiftning m.m.

Kraven på företagen ökar hela tiden och då särskilt kraven på att agera förebyggande för att förhindra att problem, dyra sådana, uppkommer inom ramen för ett företags verksamhet.

Kraven är lika viktiga oavsett om vi tror att vi blir upptäckta eller inte, särskilt i dagens samhälle där mediebevakning, visselblåsare och sociala medier ofta lyfter fram saker som du och ditt företag inte vill kännas vid.

Den här boken syftar till att ge företag, bolagsjurister, compliance officers, verkställande direktörer och ledningsgrupper de grundläggande verktygen för att kunna identifiera och hantera sitt företags compliance-risker.

I fokus står det förebyggande arbetet för att motverka compliance-risker, såsom riskanalys, compliance-processer, utbildningar och uppföljningar av compliance-arbetet. Med praktiska exempel och klara riktlinjer för arbetet ger författaren dig handledning och stöd kring hur man som företag och individ ska agera.
 
  © 2017 Jure AB