Prop. 2020/21:136 Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid
   
 
Titel:Prop. 2020/21:136 Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid
Utgivningsår:2021
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021136
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:136
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att regeringen ska få frångå den av riksdagen godkända huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskoleutbildning – att minst en tredjedel ska fördelas på grundval av betyg, minst en tredjedel på högskoleprovsresultat och högst en tredjedel på av högskolan beslutade urvalsgrunder – vid extraordinära händelser i fredstid.

Denna möjlighet bör kunna tillämpas på antagning till utbildning som påbörjas efter den 1 augusti 2021.
 
  © 2017 Jure AB