Prop. 2020/21:127 Värdlandsavtal mellan Sverige och Banken för internationell betalningsutjämning
   
 
Titel:Prop. 2020/21:127 Värdlandsavtal mellan Sverige och Banken för internationell betalningsutjämning
Utgivningsår:2021
Omfång:69 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021127
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:127
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt , Internationell rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner värdlandsavtalet mellan Sverige och Banken för internationell betalningsutjämning (BIS). För att avtalet ska införlivas i svensk rätt föreslås också att avtalet läggs till i bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. I propositionen föreslås också att vissa föråldrade författningar om tillverkning av minnes- och jubileumsmynt ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2021.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB