Prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige
   
 
Titel:Prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige
Utgivningsår:2021
Omfång:63 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021151
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:151
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
Regeringen redovisar i denna proposition förslag till inriktning på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Propositionen innehåller förslag till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut.

Regeringen föreslår att den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 ska uppgå till 799 miljarder kronor. Av planeringsramen föreslås 437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet. Av planeringsramen föreslås vidare 165 miljarder kronor avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar och 197 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar.

Regeringen föreslår även att planeringsramen för investeringar i vissa
väg- och järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 52 miljarder kronor för perioden 2010–2033.

Denna proposition bygger på en överenskommelse mellan regeringen
och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.
 
  © 2017 Jure AB