Konkurrensrätt (NY UPPLAGA)
– En handbok
   
 
Författare:Karlsson Johan , Osen Bergqvist Trine
Titel:Konkurrensrätt (NY UPPLAGA) – En handbok
Anmärkning:Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Utkommer i augusti 2021.
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139400059
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Preliminärt pris: 2590 SEK exkl. moms
Detta är den sjätte omarbetade upplagan av den välkända kommentaren "Konkurrensrätt - en handbok". Författarna redogör i detalj för tolkningen och tillämpningen i Sverige av de EU–rättsliga och de svenska konkurrensreglerna. Boken behandlar både materiella och processuella aspekter och innehåller omfattande hänvisningar till såväl EU-rättslig som svensk lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin.
 
  © 2017 Jure AB