SOU 2021:47 Ett nytt regelverk för bygglov
   
 
Titel:SOU 2021:47 Ett nytt regelverk för bygglov
Anmärkning:2 volymer
Utgivningsår:2021
Omfång:1102 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152501269
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:47
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 830 SEK exkl. moms
Bygglovsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Bygglovsutredningens har haft i uppdrag att göra en systematisk översyn av regelverket för bl.a. bygglov. Syftet är att skapa ett enklare, effektivare och mer ändamålsenligt regelverk som samtidigt säkerställer angelägna allmänna och enskilda intressen och ett långsiktigt hållbart byggande av bl.a. bostäder.

Utredningen ska bl.a. föreslå när lovplikt respektive anmälningsplikt bör inträda för olika typer av åtgärder, föreslå vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda för att lov ska ges och lämna de förslag till ändringar och följdändringar i plan- och byggregelverket och i annan reglering som bedöms motiverade utifrån våra analyser och ställningstaganden.
 
  © 2017 Jure AB