Compliance inom bank och finans
   
 
Författare:Olausson Robert , Wirén Isak , Olausson Kerstin , Jensen Andreas
Titel:Compliance inom bank och finans
Utgivningsår:2021
Omfång:220 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024996
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 516 SEK exkl. moms
Under det senaste decenniet har compliance-området genomgått stora förändringar och blivit en självklar del av organisationers strategiska arbete.

Compliance inom bank och finans ger praktisk vägledning och kunskap om compliance-rollens utveckling, hur regelefterlevnadsexperter kan utnyttja tekniska lösningar, vad det viktigaste innehållet i en compliance-plan eller uppförandekod bör vara och hur man på bästa sätt kan genomföra en monitoreringsaktivitet. Boken behandlar även aktuella ämnen som covid-19-pandemin ur ett compliance-perspektiv och gör nedslag i de stora trenderna för framtiden, såsom ansvarsfulla investeringar, automatisering, digitalisering och antipenningtvätt, samt redogör för det viktigaste innehållet i centrala regelverk som MiFID II, MAR, SFDR och GDPR.

Området är i ständig utveckling och författaren redogör för de faktorer som omformar arbetet och ger läsaren verktyg för att möta framtidens utmaningar.

Boken riktar sig till Compliance Officers och andra som arbetar i etablerade kontrollfunktioner, men även till personer i mindre organisationer som vill utveckla sin kontrollfunktion.
 
  © 2017 Jure AB