Pensionsstiftelser
   
 
Författare:Tiljander Annette
Titel:Pensionsstiftelser
Utgivningsår:2021
Omfång:164 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023937
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Försäkringsrätt , Skatterätt

Pris: 519 SEK exkl. moms
Pensionsstiftelser är ett sätt att trygga tjänstepensioner som är vanligt i större företag i Sverige.

Denna bok beskriver de regelverk som gäller för pensionsstiftelser och den administration som en styrelse eller ledning av en pensionsstiftelse ska hantera, framför allt frågeställningar som är aktuella för gemensamma pensionsstiftelser och större pensionsstiftelser. Nya EU-regelverk som påverkar pensionsstiftelser beskrivs också i boken.

Pensionsstiftelser vänder sig i första hand till styrelseledamöter och olika specialister som arbetar med pensionsstiftelser hos arbetsgivare, revisionsbyråer, advokatbyråer eller myndigheter.
 
  © 2017 Jure AB