Svensk associationsrätt i huvuddrag
   
 
Författare:Johansson Svante
Titel:Svensk associationsrätt i huvuddrag
Upplaga:13 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:469 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209614
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 80
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 635 SEK exkl. moms
Trettonde upplagan av Svensk associationsrätt är omarbetad med hänsyn till de lag- och praxisändringar som trätt i kraft respektive skett t.o.m. den 1 juli 2021. Boken handlar om de allmänna associationsformerna enkla bolag, handelsbolag, inklusive kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar.

I boken behandlas bl.a. frågor om associationernas uppkomst och organisation samt om beslutsförfarandet i associationernas organ. Dessutom behandlas medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, ansvaret för förbindelser, associationernas finansiering samt skadeståndsfrågor. Genom redogörelsen för hur olika frågor löses för de olika associationsformerna framträder likheter och olikheter mellan dem, vilket bidrar till att belysa de associationsrättsliga reglernas innebörd.
 
  © 2017 Jure AB