Aktie- og Anpartsselskabsret
   
 
Författare:Andersen Paul Krüger
Titel:Aktie- og Anpartsselskabsret
Upplaga:15 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:745 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757449884
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Utländsk rätt

Pris: 1559 SEK exkl. moms
Erhvervsstyrelsen bidrager til at udvikle de selskabsretlige regler, men udøver også en aktiv kontrol og tilsyn med overholdelsen af de selskabsretlige og regnskabsretlige regler. Dette er markant kommet til udtryk i den såkaldte »kontrolpakke«, som blev vedtaget af Folketinget i maj 2020. Ændringerne i selskabsloven trådte i kraft 1. januar 2021. I overskriftsform ændrer og udvider kontrolpakken Erhvervsstyrelsens rolle fra blot at være en registreringsmyndighed til også at være en kontrolmyndighed.

Siden 14. udgave af denne bog er der herudover vedtaget en række lovændringer såvel i selskabsloven som i den tilstødende lovgivning. Mest markant er ophævelsen af iværksætterselskabsformen i 2019. Mere end 45.000 iværksætterselskaber er nu omdannet til ordinære anpartsselskaber – eller opløst. Omfattende ændringer i selskabsloven er en følge af implementeringen i 2019 af det ændrede aktionærrettighedsdirektiv. Implementeringsloven indeholder tillige en række ændringer, som har til formål at gøre institutionelle investorer og andre kapitalforvaltere aktive som kapitalejere. Der er ligeledes sket en udvikling i kapitalmarkedsreglerne. Bl.a. er MiFID II blevet implementeret i kapitalmarkedsloven og de dertil hørende bekendtgørelser.

Indholdsoversigt

Forord


Kapitel 1. Indledning


Kapitel 2. Kapitalselskabsrettens mål og midler


Kapitel 3. Selskabslovene omfatter forskellige selskabstyper


Kapitel 4. International selskabsret


Kapitel 5. Stiftelse af aktie- og anpartsselskaber


Kapitel 6. Om kapitalandele (aktier og anparter)


Kapitel 7. Selskabets finansiering


Kapitel 8. Beskyttelsen af selskabets kapital


Kapitel 9. Selskabets organisation


Kapitel 10. Medarbejderne og selskabet


Kapitel 11. Generalforsamlingen


Kapitel 12. Minoritetsbeskyttelse


Kapitel 13. Regnskab og revision


Kapitel 14. Erstatnings- og strafansvar


Kapitel 15. Koncerner


Kapitel 16. Ophør og strukturændringer


Litteraturfortegnelse


Forkortelser


Domsregister


Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB