Prop. 2021/22:37 En möjlighet för vissa försäkringsföreningar att tillämpa anpassade rörelseregler
   
 
Titel:Prop. 2021/22:37 En möjlighet för vissa försäkringsföreningar att tillämpa anpassade rörelseregler
Utgivningsår:2021
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122037
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:37
Ämnesord:Försäkringsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att det ska göras en ändring i försäkringsrörelselagen så att vissa försäkringsföreningar som tidigare drivit verksamhet som understödsföreningar ska få meddela tjänstepensionsförsäkringar för egenföretagare.

Det handlar om små icke-kommersiella försäkringsgivare, många av dem mycket gamla, som meddelar försäkringar för en begränsad krets personer, exempelvis i form av sjuk- och olycksfallsförsäkringar eller livförsäkringar som endast omfattar begravningskostnader.

Den 1 augusti 2020 infördes särskilda regler för försäkringsföreningar
av det nämnda slaget. En förutsättning för att en förening ska omfattas av reglerna är att den inte meddelar tjänstepensionsförsäkringar. Enligt lagändringar som trädde i kraft den 1 maj 2021 ska med tjänstepensionsförsäkring även avses försäkringar som tecknas av en egenföretagare för egen räkning.

Det har visat sig att det bland de understödsföreningar som har ansökt
om att få driva verksamhet enligt de särskilda reglerna för tidigare understödsföreningar finns sådana föreningar som meddelar tjänstepensionsförsäkringar, och vars medlemmar typiskt sett är eller har varit egenföretagare. Enligt den föreslagna lagändringen får de aktuella föreningarna tillämpa de särskilda reglerna även om de meddelar tjänstepensionsförsäkringar för egenföretagare.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.
 
  © 2017 Jure AB