Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2021-22 Nr 2
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2021-22 Nr 2
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2021
Omfång:290 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT212202
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2021/22:2
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 264 SEK exkl. moms
Innehåll nr 2 2021/22

Artikel

s. 295 Närståendetransaktioner på aktiemarknaden
Sandra Broneus och Daniel Stattin

s. 309 Statligt stöd vid avveckling av konkursbo
Mattias Carlquist

s. 320 Unravelling equal pay – The EC’s pay transparency proposal in a Swedish context
Laura Carlson

s. 344 The Nail in the Coffin for the Obligation to Contract in insurance law
Yekta Keskin

s. 351 Barn och paternalism – obligatorisk vaccinering för barn som exempel
Kavot Zillén

Expertgranskad artikel

s. 369 Placeringar av förvarstagna utlänningar i kriminalvårdsanstalt, häkte och polisarrest. Del II, behandlingen av de placerade och processuella frågor
Simon Andersson

s. 397 Moving towards Green. Transition and Sustainability-linked Bonds
Kristina Forsbacka

s. 428 Nödvändighetskravet vid begränsningar av grundläggande rättigheter: något om tolkningen av RF 2:21
Carl Lebeck

s. 453 Jämkning av familjerättsliga avtal med stöd av 36 § avtalslagen. Den oskäliga skifteslikviden
Tove Lindgren

Rättsfall

s. 473 Säljarens rätt att disponera över nyttjanderätter efter fastighetsöverlåtelseavtal men innan tillträde
Girion Blomdahl

s. 484 Tiotusenkronorsfrågan. En kommentar till EU-domstolens dom i C-30/19 Diskrimineringsombudsmannen mot Braathens
Sabina Hellborg

s. 496 Bevistillåtlighet och rättssäkerhet
Mikael Mellqvist

Skiljedomsrätt

s. 514 Flerstegsklausuler för att lösa affärstvister – utvecklingen i svenskt och internationellt skiljeförfarande
Sigvard Jarvin

Recension

s. 534 Bo Berndtsson, Compliance. Vad gör du och ditt företag när ingen ser? Norstedts Juridik, 2021, 160 s.
Daniel Stattin

s. 540 Joel Eriksson, Newer Forms of Contract-Based Dispute Resolution. An examination of efficiency-driven procedures in light of traditional adversarial procedures (ak.avh.), Lunds universitet 2021, 287 s.
Anna Nylund

s. 545 Ulf Jensen & Kjell Solbe, Kommunala marktransaktioner, Norstedts Juridik 2020, 439 s.
Ulf Vannebäck

s. 549 Katarina Olsson, Kan man lita på en trust? En studie av den anglosaxiska trusten ur ett svenskt perspektiv, Norstedts Juridik 2020, 470 s.Lynda Ondrasek Olofsson

s. 554 Lars-Gunnar Olsson, J.H. Schönheit, Ett sällsamt människoöde i stormaktstidens Sverige och Västerbotten, Riteon Förlag Umeå 2021, 175 s.
Claes Sandgren
 
  © 2017 Jure AB