Affärsjuridiska uppsatser 2021
   
 
Författare:Berggren Gustav , Hoffman Öjdahl Mathilda , Fagerström Robin , Busterud Öhman Kristin
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2021
Utgivningsår:2022
Omfång:320 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371632
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Vingestipendiet nr. 2021
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendiet 2021 har tilldelats följande uppsatser:

- M&A – försäkringens plats i det försäkringsavtalsrättsliga systemet/ Gustav Berggren

- Medellösa processubjekt i frontlinjen – En civilprocessuell studie av ersättningsgilla rättegångskostnader i ljuset av tredjepartsfinansiering/ Mathilda Hoffman Öjdahl

- Närståendetransaktioner på aktiemarknaden. Om ändamålsenligheten av definitionen av väsentliga transaktioner/ Robin Fagerström

- Ägarförbehåll, förfogandemedgivande och principen om fri rörlighet. En undersökande studie av den svenska metodens koherens med unionsrättsliga principer/ Kristin Busterud Öhman
 
  © 2017 Jure AB