Om handelsbolag och enkla bolag
   
 
Författare:Nial Håkan , Hemström Carl , Stattin Daniel
Titel:Om handelsbolag och enkla bolag
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:442 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025436
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 7
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 973 SEK exkl. moms
Denna bok innehåller en systematisk redogörelse för reglerna om handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag och därtill ett kort avsnitt om tysta bolag. I bokens första huvudavdelning behandlas bland annat bolagsbegreppet samt gränsdragningen mellan bolag och bolaget mer eller mindre näraliggande rättsfigurer. Den andra huvudavdelningen avser handelsbolaget. Här behandlas bolagets bildande, bolagets inre rättsförhållanden, rättsförhållandet till tredje man, förändringar i delägarkretsen samt bolagets likvidation och upplösning. I tredje avdelningen behandlas nyssnämnda frågor vad avser kommanditbolaget. Bokens fjärde avdelning gäller det enkla bolaget, bland annat rättsförhållandet mellan bolagsmännen, om egendomsförhållandena bolagsmännen emellan liksom i relation till olika kategorier av tredje män och slutligen om bolagets likvidation och upplösning.
 
  © 2017 Jure AB